Logo studio Capaccio

Witamy!

Nuovo servizio!

Più o meno costrette a causa dei nefasti effetti della pandemia, o per semplice spirito imprenditoriale, molte persone stanno accarezzando l’idea di aprire un’attività autonoma.

La domanda ricorrente di chi intende mettersi in proprio è la seguente: “Quanto dovrei riuscire a fatturare, per arrivare ad una retribuzione dignitosa, tenendo conto degli esborsi previdenziali e fiscali ?”.

In primo luogo è necessario contattare lo Studio, per identificare con l'aiuto della Professionista il codice Ateco corrispondente all'attività che si intende intraprendere, e valutare qual è la più vantaggiosa tra le varie opzioni disponibili, dalle quali dipendono strettamente gli importi che andranno ad intaccare il reddito.

Individuato il codice attività corretto, l’aspirante imprenditore può richiedere l’attivazione del Simulatore Reddituale online, dedicato al regime dei forfetari e parte integrante della consulenza, tramite il quale sarà possibile visualizzare il prospetto dei costi da sostenere ed una previsione di massima del reddito netto realizzabile a seconda del fatturato previsto.

Istnieje wiele powodów, dla których rozważa się założenie własnej firmy:

  • duch przedsiębiorczości;
  • potrzeba wrócić do gry dla tych osób, które straciły pracę i których wiek sprawia, że nie są najbardziej poszukiwanymi pracownikami;
  • chęć przedsiębiorców posiadania własnego numeru VAT.

Jeżeli nie posiada się żadnego doświadczenia w dziedzinie księgowości, z pewnością nie będzie się miało także odpowiednich kwalifikacji i wiedzy potrzebnej do orientacji w labiryncie możliwości, które oferuje nam obecny rynek i nie będzie się w stanie podejmować szybkich i trafnych decyzji w relacji z naszymi potencjalnymi zleceniodawcami.

Jakiekolwiek są powody dla "życia na własny rachunek", koszty z tym związane muszą być dokładnie obliczone w celu lepszego zrozumienia zależności pomiędzy wydatkami, którym musimy stawić czoła a dochodami, które uzyskamy, po to, aby w końcowym rozrachunku osiągnąć przewidziane zyski.

Dodatkowym elementem, który warto wziąć pod uwagę, jest skomplikowana natura włoskiego prawa podatkowego, przez które przeprowadzić może jedynie doświadczony i kompetentny specjalista, który dokładnie przeanalizuje wraz z Klientem wszystkie aspekty potrzebne do wybrania odpowiedniego kierunku rozwoju dla jego biznesu, opierając się na jego konkretnych potrzebach, typie samego przedsięwzięcia oraz obecności ewentualnych współudziałowców.

Biorąc pod uwagę wszystkie stałe i zmienne, księgowy dostarczy Klientowi najlepsze rozwiązania, ilustrując koszty, korzyści i nieuniknione wady poszczególnych możliwości.

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników i wyborze najlepszego rozwiązania, specjalista rozpocznie współpracę ze wszystkimi agencjami, biorącymi udział w tworzeniu i prowadzeniu biznesu (Izba Handlowa, INPS - Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych, INAIL - Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy, Urzędy gminne, Urząd Skarbowy, Urząd Celny), zajmując się wszelkimi procedurami, które, biorąc pod uwagę komputeryzację administracji publicznej, mogą być przeprowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Po uruchomieniu firmy, księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie niezbędnych ksiąg rachunkowych oraz za zarządzanie aktywami, podlegającymi amortyzacji. Przygotowuje także sprawozdania finansowe, wypełnia formularze płatnicze oraz zeznania podatkowe dla firm i osób fizycznych.

Na życzenie Klienta, może on także stworzyć Business Plan lub dokument, zawierający koncept przedsięwzięcia i strategie jego osiągnięcia, pomagając przedsiębiorcy oszacować mocne i słabe strony projektu oraz jego potencjał.

Może także przeprowadzić ocenę przedsiębiorstwa, szacując jego podstawową wartość, co jest punktem wyjścia dla rozpoczęcia ewentualnych negocjacji, dotyczących zakupu lub sprzedaży oraz asystować Klientowi podczas zakupu lub sprzedaży akcji.

Niemniej jednak, praca specjalisty nie ogranicza się jedynie do profesjonalnej rachunkowości. W zakres jego kompetencji wchodzi, między innymi, administracja majątku, ekspertyzy, oceny i opinie, audyty finansowe, umowy polubowne, doradztwo w sprawach umów i prawa spadkowego.

Adnkronos

(18-MAG-22 12:53) Climate Change, assicurazioni in difficoltà
Immagine Adnkronos

(Adnkronos) - Le assicurazioni sono impreparate a risarcire i danni provocati dai cambiamenti climatici. E’ quanto emerge dal rapporto “World Property and Casualty Insurance Report 2022” preparato da Capgemini e Emsa. Infatti, nonostante l’impatto dei disastri climatici continui a crescere di anno in anno, solo l’8% delle compagnie di assicurazione si sta preparando in modo adeguato al futuro. Dal 1990 a oggi le perdite economiche globali dovute a disastri climatici sono lievitate del 250%. Per esempio l’alluvione che ha colpito la Germania nel luglio 2021 è uno dei disastri climatici più costosi di sempre.

Artykuły


04.05.2014
Equitalia: sprawdź swoją sytuację podatkową Czytaj


03.05.2014
Equitalia: zawiadomienia podatkowe Czytaj


02.05.2014
Zasiłki rodzinne dla pracowników gospodarstw domowych Czytaj


01.05.2014
Bonus 80 euro: kiedy kredyt nie przysługuje Czytaj

Polecane strony


14.01.2022
Camera di Commercio di Milano Otwórz


14.01.2022
Camera di Commercio di Milano Otwórz


30.11.2021
Cryptoavvocato Otwórz


15.11.2021
Banca Wir Otwórz

© 2022 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com