Logo studio Capaccio

Witamy!

Istnieje wiele powodów, dla których rozważa się założenie własnej firmy:

  • duch przedsiębiorczości;
  • potrzeba wrócić do gry dla tych osób, które straciły pracę i których wiek sprawia, że nie są najbardziej poszukiwanymi pracownikami;
  • chęć przedsiębiorców posiadania własnego numeru VAT.

Jeżeli nie posiada się żadnego doświadczenia w dziedzinie księgowości, z pewnością nie będzie się miało także odpowiednich kwalifikacji i wiedzy potrzebnej do orientacji w labiryncie możliwości, które oferuje nam obecny rynek i nie będzie się w stanie podejmować szybkich i trafnych decyzji w relacji z naszymi potencjalnymi zleceniodawcami.

Jakiekolwiek są powody dla "życia na własny rachunek", koszty z tym związane muszą być dokładnie obliczone w celu lepszego zrozumienia zależności pomiędzy wydatkami, którym musimy stawić czoła a dochodami, które uzyskamy, po to, aby w końcowym rozrachunku osiągnąć przewidziane zyski.

Dodatkowym elementem, który warto wziąć pod uwagę, jest skomplikowana natura włoskiego prawa podatkowego, przez które przeprowadzić może jedynie doświadczony i kompetentny specjalista, który dokładnie przeanalizuje wraz z Klientem wszystkie aspekty potrzebne do wybrania odpowiedniego kierunku rozwoju dla jego biznesu, opierając się na jego konkretnych potrzebach, typie samego przedsięwzięcia oraz obecności ewentualnych współudziałowców.

Biorąc pod uwagę wszystkie stałe i zmienne, księgowy dostarczy Klientowi najlepsze rozwiązania, ilustrując koszty, korzyści i nieuniknione wady poszczególnych możliwości.

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników i wyborze najlepszego rozwiązania, specjalista rozpocznie współpracę ze wszystkimi agencjami, biorącymi udział w tworzeniu i prowadzeniu biznesu (Izba Handlowa, INPS - Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych, INAIL - Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy, Urzędy gminne, Urząd Skarbowy, Urząd Celny), zajmując się wszelkimi procedurami, które, biorąc pod uwagę komputeryzację administracji publicznej, mogą być przeprowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Po uruchomieniu firmy, księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie niezbędnych ksiąg rachunkowych oraz za zarządzanie aktywami, podlegającymi amortyzacji. Przygotowuje także sprawozdania finansowe, wypełnia formularze płatnicze oraz zeznania podatkowe dla firm i osób fizycznych.

Na życzenie Klienta, może on także stworzyć Business Plan lub dokument, zawierający koncept przedsięwzięcia i strategie jego osiągnięcia, pomagając przedsiębiorcy oszacować mocne i słabe strony projektu oraz jego potencjał.

Może także przeprowadzić ocenę przedsiębiorstwa, szacując jego podstawową wartość, co jest punktem wyjścia dla rozpoczęcia ewentualnych negocjacji, dotyczących zakupu lub sprzedaży oraz asystować Klientowi podczas zakupu lub sprzedaży akcji.

Niemniej jednak, praca specjalisty nie ogranicza się jedynie do profesjonalnej rachunkowości. W zakres jego kompetencji wchodzi, między innymi, administracja majątku, ekspertyzy, oceny i opinie, audyty finansowe, umowy polubowne, doradztwo w sprawach umów i prawa spadkowego.

Adnkronos

(26-NOV-21 16:30) Al via a Milano Assemblea nazionale Manageritalia, al centro Pnrr e riforme
Immagine Adnkronos

Milano, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Si è aperta oggi, a Milano, la 97ma Assemblea nazionale di Manageritalia, federazione che raccoglie 38mila manager in un network professionale e culturale che offre rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia. L’edizione 2021 della due giorni di Manageritalia, che vede la partecipazione di 250 manager, si concentra sui temi che ad oggi maggiormente caratterizzano l’orizzonte economico e sociale del Paese: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la collaborazione tra istituzioni e mondo manageriale e l’attuazione delle riforme (previdenza, fisco e giustizia).

Secondo Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, per vincere queste sfide esiste una sola ricetta: competenza, metodo e visione. “Tutti ingredienti - spiega Mantovani - che i manager sono pronti a mettere a disposizione delle istituzioni e della pubblica amministrazione. Dobbiamo affrontare con coraggio il futuro e sfruttare al meglio l’opportunità del Pnrr. Esso, infatti, è una grande occasione che non dobbiamo dare per scontata. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà essere un volano capace di attrarre altri investimenti".

"Solo così - prosegue il presidente di Manageritalia - potremmo cambiare radicalmente la struttura di parte della nostra economia, che dovrebbe invece guardare con coraggio all’innovazione e puntare con forza sulla trasformazione di pmi e terziario per creare valore. Come emerge dall’analisi del nostro Osservatorio - conclude Mantovani - le risorse del Pnrr sono sbilanciate sulle infrastrutture fisiche, ma al Paese serve rafforzare il terziario per crescere puntando su qualità e quantità dei posti di lavoro”.

Come sottolineato dal presidente Mantovani, dati esclusivi e previsionali elaborati dall’Osservatorio del Terziario di Manageritalia evidenziano una grande potenzialità di crescita del Paese: nell’anno della pandemia i dirigenti privati sono aumentati, trainati dalle assunzioni delle donne manager (+4,9% nel 2020) e dal 2022 al 2025 si prevede una crescita economica dell’8,1%. Questo balzo in avanti dell’economia dello Stivale sarà possibile solo a patto che si punti su competenze, imprese strutturate, business e lavoro ad alto valore, come sottolinea Mario Mantovani, per il quale “la crescita potrà essere resa strutturale e sostenibile solo mettendo al centro le competenze e puntando su innovazione e trasformazione del mondo del business e del lavoro, a livello economico e normativo. Sempre più fondamentale la concreta collaborazione e sinergia tra pubblico e privato che includa lo sviluppo del Mezzogiorno”.

A conclusione del suo intervento, Mantovani offre una profonda riflessione sul tema delle riforme, altro focus della 97ma edizione dell’Assemblea nazionale di Manageritalia, e spiega i motivi che lo portano a ritenere che non si tratti di vere e proprie riforme ma di aggiustamenti: “Di riforme si parla da anni ma quello che vediamo e a cui assistiamo nel concreto sono solo piccole correzioni in corso d’opera. Ciò va a danno dello sviluppo del Paese, perché solo andando fino in fondo ai problemi, e non aggirandoli, si può sperare di risolverli”.

Durante la prima giornata dell’Assemblea, sono giunti i messaggi del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e della ministra del Sud e della Coesione Territoriale, Mara Carfagna. Entrambi hanno ribadito la volontà di collaborare con i manager di Manageritalia in vista delle nuove sfide in materia di lavoro e Mezzogiorno.

Artykuły


04.05.2014
Equitalia: sprawdź swoją sytuację podatkową Czytaj


03.05.2014
Equitalia: zawiadomienia podatkowe Czytaj


02.05.2014
Zasiłki rodzinne dla pracowników gospodarstw domowych Czytaj


01.05.2014
Bonus 80 euro: kiedy kredyt nie przysługuje Czytaj

Polecane strony


15.11.2021
Banca Wir Otwórz


14.11.2021
Binance Otwórz


01.10.2021
it.cointelegraph.com Otwórz


01.09.2021
blockchain4innovation Otwórz

© 2021 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com