Logo studio Capaccio
Consigliato su ProntoPro Lucia Capaccio

Witamy!

Nuovo servizio!

Più o meno costrette a causa dei nefasti effetti della pandemia, o per semplice spirito imprenditoriale, molte persone stanno accarezzando l’idea di aprire un’attività autonoma.

La domanda ricorrente di chi intende mettersi in proprio è la seguente: “Quanto dovrei riuscire a fatturare, per arrivare ad una retribuzione dignitosa, tenendo conto degli esborsi previdenziali e fiscali ?”.

In primo luogo è necessario contattare lo Studio, per identificare con l'aiuto della Professionista il codice Ateco corrispondente all'attività che si intende intraprendere, e valutare qual è la più vantaggiosa tra le varie opzioni disponibili, dalle quali dipendono strettamente gli importi che andranno ad intaccare il reddito.

Individuato il codice attività corretto, l’aspirante imprenditore può richiedere l’attivazione del Simulatore Reddituale online, dedicato al regime dei forfetari e parte integrante della consulenza, tramite il quale sarà possibile visualizzare il prospetto dei costi da sostenere ed una previsione di massima del reddito netto realizzabile a seconda del fatturato previsto.

Istnieje wiele powodów, dla których rozważa się założenie własnej firmy:

  • duch przedsiębiorczości;
  • potrzeba wrócić do gry dla tych osób, które straciły pracę i których wiek sprawia, że nie są najbardziej poszukiwanymi pracownikami;
  • chęć przedsiębiorców posiadania własnego numeru VAT.

Jeżeli nie posiada się żadnego doświadczenia w dziedzinie księgowości, z pewnością nie będzie się miało także odpowiednich kwalifikacji i wiedzy potrzebnej do orientacji w labiryncie możliwości, które oferuje nam obecny rynek i nie będzie się w stanie podejmować szybkich i trafnych decyzji w relacji z naszymi potencjalnymi zleceniodawcami.

Jakiekolwiek są powody dla "życia na własny rachunek", koszty z tym związane muszą być dokładnie obliczone w celu lepszego zrozumienia zależności pomiędzy wydatkami, którym musimy stawić czoła a dochodami, które uzyskamy, po to, aby w końcowym rozrachunku osiągnąć przewidziane zyski.

Dodatkowym elementem, który warto wziąć pod uwagę, jest skomplikowana natura włoskiego prawa podatkowego, przez które przeprowadzić może jedynie doświadczony i kompetentny specjalista, który dokładnie przeanalizuje wraz z Klientem wszystkie aspekty potrzebne do wybrania odpowiedniego kierunku rozwoju dla jego biznesu, opierając się na jego konkretnych potrzebach, typie samego przedsięwzięcia oraz obecności ewentualnych współudziałowców.

Biorąc pod uwagę wszystkie stałe i zmienne, księgowy dostarczy Klientowi najlepsze rozwiązania, ilustrując koszty, korzyści i nieuniknione wady poszczególnych możliwości.

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników i wyborze najlepszego rozwiązania, specjalista rozpocznie współpracę ze wszystkimi agencjami, biorącymi udział w tworzeniu i prowadzeniu biznesu (Izba Handlowa, INPS - Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych, INAIL - Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy, Urzędy gminne, Urząd Skarbowy, Urząd Celny), zajmując się wszelkimi procedurami, które, biorąc pod uwagę komputeryzację administracji publicznej, mogą być przeprowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Po uruchomieniu firmy, księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie niezbędnych ksiąg rachunkowych oraz za zarządzanie aktywami, podlegającymi amortyzacji. Przygotowuje także sprawozdania finansowe, wypełnia formularze płatnicze oraz zeznania podatkowe dla firm i osób fizycznych.

Na życzenie Klienta, może on także stworzyć Business Plan lub dokument, zawierający koncept przedsięwzięcia i strategie jego osiągnięcia, pomagając przedsiębiorcy oszacować mocne i słabe strony projektu oraz jego potencjał.

Może także przeprowadzić ocenę przedsiębiorstwa, szacując jego podstawową wartość, co jest punktem wyjścia dla rozpoczęcia ewentualnych negocjacji, dotyczących zakupu lub sprzedaży oraz asystować Klientowi podczas zakupu lub sprzedaży akcji.

Niemniej jednak, praca specjalisty nie ogranicza się jedynie do profesjonalnej rachunkowości. W zakres jego kompetencji wchodzi, między innymi, administracja majątku, ekspertyzy, oceny i opinie, audyty finansowe, umowy polubowne, doradztwo w sprawach umów i prawa spadkowego.

Adnkronos

(20-MAG-24 19:06) Y7, Ferri (Ey): "E' necessario cambiamento di sistema senza perdere di vista esigenze società"
Immagine Adnkronos

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Oggi è necessario un cambiamento di sistema perché ci troviamo di fronte a questa direzione e tutti questi efficienti sistemi di organizzazione aziendale sono reali: cambiare l’attività, cambiare la vita delle persone, è necessario per affrontare questa fase di transizione. Ma, con un approccio diverso. Non è possibile vedere il cambiamento del business, della società e dell’ambiente se questo è scollegato dal cambiamento delle persone nell’organizzazione sociale, nelle istituzioni e nelle scuole". È il commento di Donato Ferri, Managing Partner Ey Consulting Europe West, a Palazzo Venezia in occasione del Summit Youth 7 Italy 2024 – G7 Italia Engagement Group.

“Fino al 25% del mismatch tra domanda e offerta di lavoro – ha aggiunto Ferri – un problema già noto oggi e destinato ad essere in crescita nei prossimi anni, può essere ridotto se i leader politici si concentrassero su tre semplici competenze chiave: la socialità, l’empatia e la passione e l’essere open minded. Inoltre, dei bravi futuri leader dovranno operare tenendo conto della connessione tra le persone, sviluppando modelli adeguati di governance che consentano un’adeguata gestione di questo aspetto. Qui l’educazione assume un ruolo chiave, sia per le nuove generazioni che per i manager di lungo corso che dovranno affrontare sempre più sfide dettate dai processi di lifelong learning. I politici devono, dunque, essere parte di questa trasformazione e il motivo per cui questo è importante è che i leader del futuro saranno completamente diversi da quelli attuali. Partecipare al cambiamento, includere, offrire l’opportunità di creare una leadership, uno stile e un’organizzazione diversi, questo è il cambiamento a cui stiamo pensando e a cui ci rivolgiamo ogni giorno. Il viaggio di trasformazione coinvolge i nostri clienti del settore pubblico e privato”.

E ha concluso: “Il 30% del nostro personale è al di sotto dei 30 anni e il 50% del nostro personale sarà del Gen Z. Crediamo nel potere delle persone e delle loro potenziali carriere. In poche parole, la nostra visione è quella di un unico mondo che, se vogliamo cambi, deve guardare ai giovani e fornire loro le opportunità perché siano pronti al cambiamento”.

Artykuły


04.05.2014
Equitalia: sprawdź swoją sytuację podatkową Czytaj


03.05.2014
Equitalia: zawiadomienia podatkowe Czytaj


02.05.2014
Zasiłki rodzinne dla pracowników gospodarstw domowych Czytaj


01.05.2014
Bonus 80 euro: kiedy kredyt nie przysługuje Czytaj

Polecane strony


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Otwórz


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz


15.11.2022
Cripto.com Otwórz

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com