Logo studio Capaccio

02.05.2014 - Zasiłki rodzinne dla pracowników gospodarstw domowych

Również pracownicy gospodarstw domowych, obywatele Włoch, Unii Europejskiej i krajów nie należących do Unii, zatrudnieni we Włoszech są uprawnieni do zasiłków rodzinnych.

Rodzina składa się z następujących jej członków:

 • wnioskodawcy
 • małżonka, chyba że w separacji lub po rozwodzie
 • dzieci własnych i przysposobionych niepełnoletnich oraz pełnoletnich jeśli niepełnosprawne
 • dzieci własnych i przysposobionych uczących się lub szkolących się zawodowo w wieku od 18 do 21 lat, jedynie w przypadku licznych rodzin
 • wnuków niepełnoletnich w linii prostej, będących na utrzymaniu wnioskodawcy
 • braci, sióstr i wnuków wnioskodawcy, którzy stracili obojga rodziców, i którym nie przysługuje renta rodzinna.

Uwaga:

Pracownicy zagraniczni są uprawnieni do zasiłku rodzinnego jedynie dla członków rodziny, mających miejsce zamieszkania we Włoszech lub krajach stowarzyszonych.

W chwili obecnej, jak to określa INPS, krajami stowarzyszonymi są:

 • kraje członkowskie Unii Europejskiej;
 • Wyspy Zielonego Przylądka;
 • kraje byłej Jugosławii;
 • Liechtenstein;
 • Księstwo Monako;
 • Republika San Marino;
 • Szwajcaria;
 • Tunezja (do 4 dzieci);
 • Stolica Apostolska.

Zasiłek rodzinny przysługuje pracownikom, których dochód rodzinny nie przekracza limitów dochodowych, określanych każdego roku przez prawo oraz składa się przynajmniej w 70% z dochodów, pochodzących z umowy o pracę lub podobnych działalności.

Dochód rodziny stanowi dochód całkowity kwalifikujący się do IRPEF (Imposta sul reddito delle Persone Fisiche – podatek dochodowy od osób prywatnych), dochód każdego rodzaju oraz ten, zwolniony od podatku jeżeli przekraczają 1,032.91 euro.

Nie są traktowane jako przychody kwoty wyraźnie przewidziane przez prawo (np. zapomogi rodzinne, odprawy, emerytury wojenne, zasiłki pielęgnacyjne oraz przychody z tytułu INAIL).

Wniosek należy złożyć do siedziby INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Zakład Ubezpieczeń Społecznych) właściwej dla miejsca zamieszkania. Odpowiedni formularz ANF/PREST (SR 32) jest dostępny na stronie internetowej www.inps.it.

Zasiłek przyznawany jest od początku zatrudnienia wnioskodawcy, jeżeli spełnia on wymogi ustawy lub w momencie, gdy zacznie je spełniać, lub od momentu wejścia w życie ustawy w limitach okresu pięcioletniego.

Zasiłek wypłacany jest do dnia rozwiązania stosunku pracy i/lub do czasu utraty wymogów kwalifikacyjnych.

Wysokość przewidzianego zasiłku różni się w zależności od stopnia pokrewieństwa, liczby członków rodziny oraz jej dochodów.

Kwoty są corocznie publikowane w tabelach ze skutkiem prawnym od dnia 1 lipca każdego roku do dnia 30 czerwca następnego roku.

Zasiłek jest wypłacany bezpośrednio przez INPS w dwóch półrocznych ratach według metody wybranej przez wnioskodawcę we wniosku (przelew pocztowy, bądź na rachunek bankowy lub pocztowy wnioskodawcy).

W pewnych warunkach, zasiłek może być wypłacany małżonkowi pracownika krajowego.


Aby uzyskać więcej informacji, pomoc lub wycenę usługi, skontaktuj się z nami


Polecane strony


11.06.2024
Coin Tracking Otwórz


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Otwórz


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com