Logo studio Capaccio

22.03.2014 - Dzieci mieszkające za granicą: mniejszy podatek za sprawą ulg

Ulgi podatkowe z pewnością ułatwiają życie podatnikom, a w szczególności te, które należą się nam z tytułu posiadania dzieci. Aby je uzyskać, należy podać w deklaracji podatkowej numer identyfikacji podatkowej (włosk. codice fiscale) każdego z dzieci i/lub innych członków rodziny. Obywatele spoza Unii Europejskiej, którzy złożą wniosek o zwrot podatku z tytułu posiadania członka rodziny na utrzymaniu, muszą przedstawić dokumentację stwierdzającą ich pokrewieństwo, składającą się z:

  • oryginalnej dokumentacji wydanej przez urząd konsularny państwa pochodzenia, przetłumaczonej na język włoski i poświadczonej przez prefekta danego obszaru

lub

  • dokumentacji, posiadającej apostille [1] – dotyczy obywateli państw, które ratyfikowały konwencję haską z 5 października 1961 roku

lub

  • dokumentacji prawnie poświadczonej w państwie pochodzenia zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, przetłumaczonej na język włoski i uznanej jako zgodnej z oryginałem przez włoski urząd konsularny z państwie pochodzenia.

[1]Apostille (z łac. „a post illa” - to, co następuje po tym) jest to poświadczenie autentyczności oraz wartości prawnej jakiegokolwiek dokumentu, a w szczególności aktu notarialnego na poziomie międzynarodowym.

Choć poświadczenie takie nie jest powszechnie znane, uznawane jest przez państwa, które ratyfikowały konwencje haską z 5 października 1961 roku.

Polecane strony


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz


15.11.2022
Cripto.com Otwórz


01.11.2022
Network for business Otwórz

© 2023 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com