Logo studio Capaccio

20.02.2014 - Usługi na rzecz osób prywatnych: Kod działalności gospodarczej o bardzo elastycznej charakterystyce

Mieliśmy już okazję rozmawiać o klasyfikacji działalności gospodarczych

Classificazione delle attività economiche

Classification of economic activities

Istnieją pewne działalności gospodarcze, którym ciężko jest przypisać odpowiedni kod ATECO, a tym samym zaklasyfikować je do odpowiedniej grupy. Właśnie z tego powodu, w księdze Istat dla każdej kategorii istnieją dodatkowe kody.

Po ostatnich wydarzeniach w sferze podatkowej, związanych z Efe Bal oraz młodą kolumbijską prostytutką, chcemy zwrócić uwagę na dany kod działalności gospodarczej.

96.09.0 Usługi na rzecz osób prywatnych gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jest to kod działalności, który pozwala na zaklasyfikowanie usług, które w przeciwnym razie nie mogłyby być przypisane do żadnej innej grupy, co utrudniałoby deklarowanie zgodnie z prawem dochodów, pochodzących z takiej działalności. W przypadku kontroli ze strony Urzędu Skarbowego (Agenzia delle Entrate) i znacznych dochodów istnieje ryzyko, że byłby one oszacowane a posteriori, co prowadziłoby do naliczenia wysokich podatków i kar, a także mogłyby prowadzić do odpowiedzialności karnej, jeżeli należne i niewpłacone podatki przekroczyłyby 50.000 euro.

Istat udostępnia szczegółową listę działalności gospodarczych:

96.09.0 Usługi na rzecz osób prywatnych gdzie indziej niesklasyfikowana

96.09.01 Usługi czyszczenia piwnic, strychów i garaży

96.09.02 Usługi wykonywania tatuaży i piercingu

96.09.03 Usługi agencji matrymonialnych i towarzyskich. Działalności związane z życiem towarzyskim i społecznym

96.09.04 Usługi pielęgnacji zwierząt domowych (z wyjątkiem usług weterynaryjnych); usługi na rzecz zwierząt domowych, takie jak hotele dla zwierząt, pielęgnacja, szkolenia, adopcja na czas określony; usługi schronisk; usługi dog-sitter; usługi hycla

96.09.05 Organizacja imprez i uroczystości; wesela, urodziny, itp.

96.09.09 Pozostałe usługi na rzecz osób prywatnych gdzie indziej niesklasyfikowana;

działalność astrologów i spirytystów; usługi badań genealogicznych; usługi czyszczenia butów, usługi parkingowego, itp.; zarządzanie automatami na monety (foto-kabiny, wagi, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, kasety i szafki na monety); usługi ratownika wodnego; usługi pomocy domowej

Podsumowując, możliwe jest załozenie własnej firmy nawet dla działalności najbardziej marginalnych, płacąc należne podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne, które w przyszłości zagwarantują nam emeryturę.


Aby uzyskać więcej informacji i pomoc, skontaktuj się z nami

Polecane strony


15.11.2021
Banca Wir Otwórz


14.11.2021
Binance Otwórz


01.10.2021
it.cointelegraph.com Otwórz


01.09.2021
blockchain4innovation Otwórz

© 2021 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com