Logo studio Capaccio

10.12.2013 - ONLUS: Wniosek o wpis do Rejestru ONLUS

Aby złożyć wniosek o wpis do Rejestru ONLUS i korzystać z przywilejów podatkowych, należy wysłać formularz wniosku do Dyrekcji regionalnej Urzędu Skarbowego (Agenzia delle Entrate) odpowiedniego dla miejsca zameldowania podmiotu składającego wniosek.

Do wniosku należy dołączyć dodatkową deklarację, podpisaną przez przedstawiciela prawnego organizacji ONLUS, w której deklaruje się posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz przedstawia się zakres prowadzonej działalności. Alternatywą dla takiej deklaracji może być kopia statutu lub aktu założycielskiego w formie załącznika.

Wniosek należy wysłać nie później niż 30 dni od daty utworzenia (jeżeli jest to akt prawny; włosk. atto pubblico) lub od daty uwierzytelnienia lub rejestracji (jeżeli jest to akt prywatny; włosk. scrittura privata) aktu założycielskiego lub statutu.

Jeżeli wniosek wysłany jest po tym terminie, z przywilejów podatkowych będzie można skorzystać dopiero od daty przedstawienia wniosku.

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną, listem poleconym, w pakiecie bez koperty, za potwierdzeniem odbioru lub też dostarczone w dwóch egzemplarzach do odpowiedniej Dyrekcji regionalnej.

Źródło: http://www.agenziaentrate.gov.it

Polecane strony


15.11.2021
Banca Wir Otwórz


14.11.2021
Binance Otwórz


01.10.2021
it.cointelegraph.com Otwórz


01.09.2021
blockchain4innovation Otwórz

© 2021 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com