Logo studio Capaccio

10.12.2013 - ONLUS: Kontrola kwalifikacji

Aby uniknąć sytuacji, w której podmioty prawne, nie mające odpowiednich kwalifikacji korzystają z przywilejów podatkowych, zanim organizacja zostanie wpisana do Rejestru ONLUS (Anagrafe delle Onlus) Dyrekcja regionalna weryfikuje złożony wniosek pod kątem istnienia odpowiednich kwalifikacji.

Wynik kontroli ogłasza się w przeciągu 40 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli po tym czasie nie otrzyma się żadnego komunikatu ze strony Dyrekcji regionalnej, rozumie się, że organizacja zostanie wpisana do Rejestru ONLUS (Anagrafe delle Onlus).

Jeżeli organizacja, będąca już wpisana do Rejestru ONLUS, utraci wymagane kwalifikacje, ma ona obowiązek zakomunikowania, w terminie 30 dni, zmian danych poprzednio przedstawionych, używając tego samego formularza co do wystawienia wniosku o wpis.

Zaistniały brak kwalifikacji może być także ustalony podczas rutynowej kontroli ze strony odpowiednich urzędów. W takim wypadku, urzędy te mają obowiązek jak najszybciej zakomunikować Dyrekcjom regionalnym o zaistniałej sytuacji, co prowadzi do usunięcia organizacji z Rejestru ONLUS i ogłoszenia takiego rozporządzenia.

Polecane strony


15.11.2021
Banca Wir Otwórz


14.11.2021
Binance Otwórz


01.10.2021
it.cointelegraph.com Otwórz


01.09.2021
blockchain4innovation Otwórz

© 2021 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com