Logo studio Capaccio

28.10.2013 - Ulgi podatkowe dla pracowników

Ulgi podatkowe dla zatrudnionych pracowników są przywilejem podatkowym, który zmniejsza wysokość podatku IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – Podatek dochodowy dla osób fizycznych) przedstawiony na odcinku wypłaty.

Ulgi te są określane na podstawie całkowitego dochodu oraz ilości przepracowanych dni.

W celu określenia wysokości przysługującej nam ulgi, należy pomnożyć kwotę podstawy (postawa wynagrodzenia minimo tabellare + dodatek na koszty utrzymania contingenza + dodatek za staż pracy scatti anzianità + bonusy superminimo - składki INPS) przez ilość miesięcznych wypłat, aby w ten sposób oszacować nasz dochód całkowity. Na podstawie otrzymanego wyniku aplikuje się następujące formuły:

DOCHÓD CAŁKOWITY DO 8000€ 1840€ przy następujących warunkach:
a) Wysokość przysługującej ulgi podatkowej nie powinna być niższa niż 690€
b) Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony, wysokość przysługującej ulgi podatkowej nie powinna być niższa niż 1380€
DOCHÓD CAŁKOWITY OD 8001€ DO 15000€ 1338€ + kwota otrzymana z następujących obliczeń:
502€ * (15000 – dochód całkowity) / 7000
DOCHÓD CAŁKOWITY OD 15001€ DO 55000€ 1338€ * współczynnik otrzymany z następujących obliczeń:
(55000 – dochód całkowity) / 40000
WSPÓŁCZYNNIK POWINIEN SIĘ ZAWIERAĆ W PIERWSZYCH CZTERECH CYFRACH PO PRZECINKU

Jeżeli dochód całkowity jest większy niż 23.000 euro ale nie przekracza 28.000 euro, ulgi podatkowe dla zatrudnionych pracowników przedstawione wyżej zwiększają się o następujące kwoty:

od 23.000 do 24.000 euro: 10 euro

od 24.001 do 25.000 euro: 20 euro

od 25.001 do 26.000 euro: 30 euro

od 26.001 do 27.700 euro: 40 euro

od 27.701 do 28.000 euro: 25 euro

PRZYKŁAD

Podstawa wynagrodzenia: € 1383,19

+

Dodatek za staż pracy : € 15,68

=

SUMA BRUTTO : € 1398,87

-

Składki INPS (9,19%): € 128,56

=

KWOTA PODSTAWY : € 1270,31

*

Ilość miesięcznych wypłat : 14

=

DOCHÓD CAŁKOWITY : € 17784,34

ZASTOSUJMY TERAZ FORMUŁĘ, PRZEDSTAWIONĄ W TABELI:

1338 * (55000 – 17784,34) / 40000 = 1244,86 €

1244,86 € JEST WIĘC KWOTĄ ROCZNĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NAM ULG PODATKOWYCH

Wynik takich obliczeń jest później rozkładany na czas przepracowany w roku i dzielony proporcjonalnie dla każdego miesiąca, zmniejszając wysokość podatku, przedstawionego na odcinku wypłaty.

Wszystkie artykuły na temat włoskich odcinków wypłat są dostępne pod następującymi linkami:

Artykuł pierwszy „Jak czytać włoskie odcinki wypłat (busta paga)?”

Artykuł drugi „Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne”

Artykuł trzeci „Jak czytać włoskie odcinki wypłat: podatek Irpef brutto”

Aby uzyskać pomoc i dodatkowe informacje skontaktuj się z nami

Polecane strony


15.11.2022
Cripto.com Otwórz


01.11.2022
Network for business Otwórz


13.10.2022
www.blockchain4innovation.it Otwórz


03.03.2022
Sometimes Art is just under the dust Otwórz

© 2023 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com