Logo studio Capaccio

24.10.2013 - Jak otworzyć własny bar?

Wytyczne, dotyczące prowadzenia takiej działalności, przedstawione przez Izbę Handlową na poniższym krótkim filmie (jęz. włoski), są ciągle aktualne

Ilustrują one kroki, które należałoby podjąć w celu otwarcia baru, poczynając od niezbędnej wiedzy i doświadczenia samego zainteresowanego.

KROK PIERWSZY

Kontrola wymagań

Prowadzić, w jakiejkolwiek formie, działalność handlową z sektora produktowego lub działalność, polegającą na dystrybucji żywności i napojów mogą jedynie osoby, które posiadają niezbędne kwalifikacje oraz spełniają odpowiednie wymogi, takie jak:

  • ukończenie z wynikiem pozytywnym odpowiedniego kursu zawodowego z dziedziny handlu, produkcji lub dystrybucji żywności, ustanowiony lub też uznawany przez Regiony Włoch lub Prowincje Trydent i Bolzano;
  • przepracowanie co najmniej dwóch lat (również nie w charakterze ciągłym) w ostatnim okresie pięcioletnim w firmie (własnej lub też nie), działającej w sektorze produktowym lub w sektorze, zajmującym się dystrybucją żywności i napojów jako członek wykwalifikowanego personelu lub w charakterze pracownika, zaangażowanego w sprzedaż lub produkcję żywności;
  • posiadanie dyplomu szkoły średniej, dyplomu uniwersyteckiego (magisterskiego lub licencjackiego) lub innej szkoły zawodowej, z uwzględnieniem faktu, że kurs zawierał przedmioty, związane z handlem, produkcją lub dystrybucją żywności;
  • wcześniejsza rejestracja w urzędzie REC (Registro degli Esercenti il Commercio) zezwalająca dystrybucję żywności i napojów stanowi ważny wymóg również dla działalności handlowej w sektorze produktowym.

PODMIOT POWOŁANY

Dekret legislacyjny n. 147 z dnia 6 sierpnia 2012, wprowadzony w życie 14 września, definiuje, że działalność oparta na handlu i dystrybucji żywności może być prowadzona przez firmę jednoosobową, określaną jako „podmiot powołany”. Dekret, nie przewidując żadnych regulacji regionalnych został natychmiast i z wielką ulgą przyjęty przez usługodawców, zwłaszcza, że ze zmianą paragrafu 5 artykuł 71, możliwe stało się wyznaczenie podmiotu powołanego spośród firm jednoosobowych, cieszących się nieposzlakowaną opinią.

KROK DRUGI

Rejestracja w Biurze rejestru działalności gospodarczej (Registro delle Imprese).

KROK TRZECI

SCIA (Segnalazione certificata inizio attività produttiva – Formularz zgłoszeniowy rozpoczęcia działalności gospodarczej ze skutkiem natychmiastowym): polega na wypełnieniu MODELLO A wraz z załącznikami technicznymi 1 i 2 (bar nowy lub przemiana już istniejącego) lub MODELLO B wraz z załącznikiem technicznym 2 (bar już istniejący) w Punkcie kompleksowej obsługi dla działalności gospodarczych (SUAP Sportello Unico Attività Produttive) w odpowiednim urzędzie miasta (Comune).

KURS HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) jest to system, który zapobiega zagrożeniom skażenia żywności. Opiera się on na monitorowaniu etapów obrotu żywnością, narażoną na skażenie biologiczne, chemiczne lub fizyczne. Działania te są prowadzone systematycznie i mają podstawę naukową, a ich celem jest identyfikacja i analiza zagrożeń oraz wdrażanie odpowiednich systemów kontroli (rozumianych jako „regulacje”). Aby otrzymać certyfikat, który wskazywałby, że działania prowadzone w naszym barze są zgodne ze standardami HACCP, niezbędne jest ukończenie odpowiedniego kursu.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I OPIEKA SOCJALNA

Rejestracja w INPS dla rzemieślników i handlowców. Wysokość składek na rok 2013 jest w jasny sposób przedstawiona przez INPS w biuletynie informacyjnym nr. 24 z dnia 8 lutego 2013. Należy wiedzieć, że dla handlowców INPS przewidział stałą roczną składkę (płatną w czterech ratach) za dochód minimalny w wysokości € 15.357,00. Istotne jest także, że w przypadku dochodu niższego niż ten limit, składka do INPS jest wciąż obowiązkowa.

Rzemieślnicy Handlowcy
właściciele w każdym wieku i asystenci / pomocnicy powyżej 21 roku życia 3.347,59 (3.340,15 IVS* + 7,44 macierzyńskie) 3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 macierzyńskie)
asystenci / pomocnicy poniżej 21 roku życia 2.886,88 (2.879,44 IVS + 7,44 macierzyńskie) 2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44 macierzyńskie)

Skupiając się na części, która nas bezpośrednio interesuje, można w skrócie powiedzieć, że składka opłacana przez handlowców (jak INPS okresla właścicieli barów) wynosi 3.361,41 euro, jest ona płatna w czterech ratach w wysokości 840,35 euro, nie później niż do:

16 lutego

16 maja

20 sierpnia

16 listopada

Aby rozpocząć prowadzenie takiej działalności, niezbędne jest szczegółowe oszacowanie jej kosztów i zysków oraz posiadanie nie tylko kwalifikacji typowych dla tego zawodu, jak mówi urzędnik Izby Handlowej, ale także inne umiejętności, takie jak komunikatywność i podstawowa znajomość komputera. Istotny jest także wybór oddanych współpracowników i dobrych doradców. Niezbędne jest posiadanie wielu umiejętności i zdawanie sobie sprawy z ryzyka, które sie ponosi, ale gdy działalność rozwinie się już na dobre, możliwe jest osiągnięcie wysokich zysków.

Aby uzyskać pomoc i dodatkowe informacje skontaktuj się z nami

*IVS - invalidità, vecchiaia, superstiti

Polecane strony


15.11.2021
Banca Wir Otwórz


14.11.2021
Binance Otwórz


01.10.2021
it.cointelegraph.com Otwórz


01.09.2021
blockchain4innovation Otwórz

© 2021 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com