Logo studio Capaccio

22.09.2013 - Założenie firmy sprzątającej

Firmy sprzątające zajmują się utrzymaniem czystości różnych pomieszczeń, ich dezynfekcją, dezynsekcją, deratyzacją i profesjonalnym odkażaniem.

Inwestycje związane z tego typu działalnością są różne w zależności od obszaru, w którym chce się operować. Również kroki do podjęcia w kierunku otwarcia firmy sprzątającej są różne. Zobaczmy te wstępne.

KROK PIERWSZY: WYMAGANIA

Po pierwsze, należy upewnić się, czy są spełnione następujące wymagania

WYMAGANIA FINANSOWE

  • brak długów wekslowych w ciągu ostatnich pięciu lat;
  • rejestracja w INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych) i INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy);
  • stosowanie układu zbiorowego pracy w przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników;
  • posiadanie konta bankowego, pocztowego rachunku bieżącego lub konta on-line

WYMAGANIA MORALNO-ETYCZNE

  • przedsiębiorca nie może być skazany za działania mafijne
  • przedsiębiorca nie może być skazany za jakiekolwiek inne działania przestępcze

WYMAGANIA TECHNICZNO-SPECJALISTYCZNE

Osoba odpowiedzialna za techniczne zarządzanie spółką, zajmującą się dezynfekcją, deratyzacją i/lub profesjonalnym odkażaniem musi posiadać odpowiednie techniczno-specjalistyczne kwalifikacje, by móc operować w tym zawodzie (KTÓRE TO KWALIFIKACJE NIE MUSZĄ BYĆ UWZGLĘDNIANE, JEŻELI FIRMA OPERUJE JEDYNIE W ZAKRESIE SPRZĄTANIA OGÓLNEGO I DEZYNFEKCJI).

KROK DRUGI: PREZENTACJA SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Formularz zgłoszeniowy rozpoczęcia działalności gospodarczej)

Każdy, kto rozważa otwarcie firmy sprzątająco-dezynfekującej (likwidacja drobnoustrojów) jest zobowiązany przedstawić formularz SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Formularz zgłoszeniowy rozpoczęcia działalności gospodarczej) poprzez wypełnienie autocertyfikacji, która odnosi się jedynie do wymagań moralno-etycznych administratorów firmy i jej własciciela.

Więcej szczegółów na

video zrealizowanym przez Izbę Handlową (Camera di Commercio)

poradniku stworzonym przez Izby Handlowe regionu Lombardia

Aby uzyskać pomoc i dodatkowe informacje

skontaktuj się z nami

Polecane strony


15.11.2022
Cripto.com Otwórz


01.11.2022
Network for business Otwórz


13.10.2022
www.blockchain4innovation.it Otwórz


03.03.2022
Sometimes Art is just under the dust Otwórz

© 2023 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com