Logo studio Capaccio

14.09.2013 - Zmniejszenie zaliczki podatkowej: wystosuj odpowiedni wniosek do swojego pracowadcy do dnia 30 września

Jak wynika z zasad dotyczących zwrotu podatku, zaliczka podatkowa:

  • nie jest wymagana, jeżeli saldo debetowe z poprzedniego roku nie przekracza € 51,65;
  • jest wymagana w wysokości 99% salda debetowego, jeżeli przekracza € 51,65.

Zaliczkę należy wpłacić:

  • w całości do dnia 2 grudnia 2013 roku (30 listopada przypada na sobotę i 1 grudnia przypada na niedzielę), jeżeli kwota należna nie przekracza € 257,52;
  • w dwóch ratach, jeżeli kwota należna jest większa lub równa € 257,52, z tym, że:
  • pierwsza rata w wysokości 40% powinna być wpłacona do dnia 17 czerwca 2013 roku (16 czerwiec przypada na sobotę) lub do dnia 17 lipca 2013 wraz z odsetkami w wysokości 0,40%;
  • druga rata, w pozostałym zakresie 60%, powinna być wpłacona do dnia 2 grudnia 2013 roku (30 listopada przypada na sobotę i 1 grudnia przypada na niedzielę).

Może się także zdarzyć, że z racji wydatków poniesionych w 2013 roku lub niższych dochodów w nim uzyskanych, podatek przewidziany przez podatnika do przedstawienia w kolejnej deklaracji jest niższy od zaliczki. W takim przypadku podatnik jest upoważniony do określenia zaliczki na podstawie owego niższego podatku.

Ponadto, pracownik, który wypełnił deklarację 730 (modello 730) jest zobowiązany przedstawić swojemu pracodawcy wniosek o zmniejszenie lub anulowanie zaliczki.

Uwaga: Aby uniknąć kary za niewystarczającą wysokość wpłaconej zaliczki, musi ona być starannie obliczona.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać pomoc lub poradę

Polecane strony


15.11.2021
Banca Wir Otwórz


14.11.2021
Binance Otwórz


01.10.2021
it.cointelegraph.com Otwórz


01.09.2021
blockchain4innovation Otwórz

© 2021 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com