Logo studio Capaccio

25.08.2013 - Rozszerzony model 730

NORMA PRAWNA

Ustawa 98/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku zastąpiła dekret z mocą ustawy 69 z 21 czerwca 2013 roku i pozwoli zarówno pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, jak i innym pracownikom (np. osobom zatrudnionym na umowę o dzieło, osobom zatrudnionym w charakterze pomocy domowej czy opiekunom osób starszych), którzy nie posiadają swojego płatnika podatku z racji chwilowego braku zatrudnienia, skorzystać z modelu 730. Ustawa wejdzie w życie z 2014 rokiem, ale już teraz, a dokładnie od 2 do 30 września, możliwe jest, korzystając z centrum pomocy fiskalnej lub kwalifikowanego księgowego, wypełnić model 730, pod warunkiem braku długów. Możliwe jest to dzięki rozporządzeniu Dyrektora Urzędu Skarbowego (Direttore dell’Agenzia delle Entrate) z dnia 23 sierpnia 2013 roku, numer protokołu 100191/2013.

ZADANIA ASYSTENTA PODATKOWEGO

Ci, którzy asystują przy wypełnianiu obowiązków podatkowych mają za zadanie:

  • dostarczyć podatnikowi do dnia 11 października 2013 roku kopię przetworzonej deklaracji podatkowej i odpowiedniego prospektu rozliczenia podatkowego;
  • przekazać Urzędowi Skarbowemu drogą elektroniczną do dnia 25 października 2013 roku przetworzone deklaracje podatkowe.

ZASADY ZWROTU PODATKU

Kredyt wynikający z prospektu rozliczenia podatkowego zostanie zwrócony podatnikowi przez Urząd Skarbowy. Zwrot zostanie dokonany przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe na podstawie danych dostarczonych przez asystenta podatkowego. Zwrot podatku w wysokości nie przekraczającej 12 euro nie zostanie zrealizowany.

Polecane strony


15.11.2021
Banca Wir Otwórz


14.11.2021
Binance Otwórz


01.10.2021
it.cointelegraph.com Otwórz


01.09.2021
blockchain4innovation Otwórz

© 2021 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com