Logo studio Capaccio

26.08.2013 - Sprzedaż akwizycyjna i konsultant sprzedaży

W sprzedaży akwizycyjnej udział biorą dwie strony:

 • firma, która zajmuje się sprzedażą akwizycyjną (np. Avon, Eismann, Amway, Just etc.)
 • konsultant sprzedaży oraz, w sposób znaczący, konsument

W tym artykule opiszemy w sposób ogólny działalność firm, zajmujących sie sprzedażą akwizycyjną. Postać konsultanta sprzedaży, natomiast, zostanie przedstawiona w odrębnym artykule.

NORMA PRAWNA

Zgodnie z ustawą 173/2015, artykuł 1, sprzedaż akwizycyjna jest szczególną formą handlu detalicznego lub świadczenia usług, w którym formularze zamówienia są sporządzane i odbierane w miejscu zamieszkania konsumenta lub w miejscu, w którym się aktualnie znajduje, również tymczasowo, z powodów osobistych, biznesowych, naukowych lub też rekreacyjnych. Ale to już artykuł 19 dekretu legislacyjnego n. 114 z 31 marca 1998 roku reguluje pewne podstawowe zasady sprzedaży akwizycyjnej

 • Sprzedaż detaliczna czy zbiór formularzy zamówień w miejscu zamieszkania klienta podlega uprzedniemu zgłoszeniu tego typu działalności w odpowiednim urzędzie gminy (comune), zgodnie z adresem zamieszkania operatora, jeśli jest to osoba fizyczna lub adresem siedziby firmy, jeśli jest to osoba prawna
 • Działalność może być rozpoczęta zaraz po przekazaniu takiego zgłoszenia do urzędu gminy
 • Zgłoszenie musi spełniać wymogi, o których mowa w artykule 5 oraz musi być w nim podana nazwa sektora produkcyjnego
 • Podmiot, o którym mowa w paragrafie 1, który zamierza zatrudnić konsultantów sprzedaży, jest zobowiązany przedstawić ich listę władzom bezpieczeństwa publicznego zgodnie z miejscem swojego zamieszkania lub adresem siedziby firmy. Odpowiada on także za skutki cywilno-prawne ich działalności. Konsultanci sprzedaży muszą spełniać wymogi, o których mowa w artykule 5, paragraf 2.
 • Firma, o której mowa w paragrafie 1, jest zobowiązana wydać identyfikator każdemu zatrudnionemu konsultantowi sprzedaży, który to identyfikator konsultant musi zwrócić, jeśli nie spełnia wymogów, o których mowa w artykule 5, paragraf 2.
 • Identyfikator, o którym mowa w paragrafie 5, musi zawierać przypisany mu numer i podlegać corocznemu uaktualnieniu, musi zawierać dane osobowe konsultanta i jego zdjęcie, adres siedziby firmy i nazwy produktów podlegających sprzedaży przedstawione pismem drukowanym, jak również nazwisko menadżera firmy wraz z jego podpisem oraz znajdować się w widocznym miejscu podczas operacji kupna-sprzedaży
 • Przepisy, którym podlegają konsultanci sprzedaży, muszą być przestrzegane również w przypadku sprzedaży akwizycyjnej w miejscach publicznych w formie handlu obwoźnego
 • Identyfikator konsultanta sprzedaży, o którym mowa w paragrafach 5 i 6, jest obowiązkowy także dla samego przedsiębiorcy, jeśli prowadzi osobiście działalności opisane w tym artykule
 • Zasady sprzedaży, o której mowa w tym artykule, reguluje także artykuł 18, paragraf 7.

Ustawa 173/2005 dostarcza również definicje następujących pojęć:

 • „konsultant sprzedaży akwizycyjnej” – osoba zależna lub niezależna, która prowadzi pośrednio lub bezpośrednio zbiór formularzy zamówień od klientów na rzecz firm, zajmujących się sprzedażą akwizycyjną
 • „firma” lub „firmy” – firma lub firmy, zajmujące się sprzedażą akwizycyjną, o której mowa w punkcie a)

Ustala ponadto, że zasady w niej przedstawione, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w artykułach 5, 6 i 7, nie odnoszą się do ofert, subskrypcji i reklamy w celach handlowych dla:

 • produktów i usług finansowych
 • produktów i usług ubezpieczeniowych
 • umów, dotyczących budowy, sprzedaży oraz najmu nieruchomości

skontaktuj się z nami

Polecane strony


11.06.2024
Coin Tracking Otwórz


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Otwórz


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com