Logo studio Capaccio

01.10.2012 - Jak otworzyć sklep spożywczy

Najnowsze badania wykazują, że Włosi coraz częściej zaczynają robić zakupy w sklepach, znajdujących się tuż za rogiem. Powracają oni do zwyczaju przynoszenia do pracy posiłku z domu, tak jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Dlatego też dobrze jest mieć zawsze do swojej dyspozycji niewielki sklep spożywczy, znajdujący się blisko naszego miejsca zamieszkania lub pracy. Po przeanalizowaniu krótkiego filmu, udostępnionego przez Izbę Handlową, zobaczmy, jakie są w praktyce kroki do założenia sklepu spożywczego.

KROK PIERWSZY

Jak zawsze, określenie rodzaju biznesu: firma jednoosobowa, przedsiębiorstwo rodzinne, spółka?

KROK DRUGI

Zarejestrowanie swojej działalności w biurze rejestru działalności gospodarczej (Registro delle Imprese).

KROK TRZECI

Zasygnalizowanie otwarcia swojej firmy ze skutkiem natychmiastowym, po wypełnieniu następujących dokumentów:

  • MODELLO A wraz z załącznikiem technicznym 1 i 2, jeżeli sprawa dotyczy założenia nowego sklepu lub przemiany już istniejącego
  • MODELLO B wraz z załącznikiem technicznym 2, jeżeli sprawa dotyczy przejęcia istniejącego sklepu

w urzędzie miasta (Comune) poprzez system "SUAP elektroniczny"

SZCZEGÓŁY

Aby otworzyć firmę w przemyśle spożywczym, bar, restaurację czy też, ogólnie rzecz biorąc, działalność, zajmującą się dystrybucją żywności i napojów, nie ma potrzeby rejestracji w REC (Registro degli Esercenti il Commercio), zostało to całkowicie zniesione przez ustawę 248/06. Należy jednak skontaktować się z urzędami miast, których zadaniem jest ustalenie moralnych i profesjonalnych uwarunkowań do prowadzenia tego typu działalności. Jakie są te warunki?

  • posiadanie dyplomu szkoły gastronomicznej lub innego odpowiedniego, powszechnie uznawanego wykształcenia;
  • ukończenie odpowiedniego kursu zawodowego z wynikiem pozytywnym;
  • przepracowanie co najmniej dwóch lat w okresie pięcioletnim w firmie sprzedającej żywność lub dystrybującej żywność i napoje jako członek wykwalifikowanego personelu lub też, w przypadku małżonka, krewnego lub innego członka rodziny, pozostającego w trzecim stopniu pokrewieństwa względem pracodawcy, przepracowanie tego okresu jako pracownik rodzinny, co byłoby poświadczone zapisem w rejestrach INPS.

Zalecamy kontakt z urzędami miast w celu sprawdzenia czy istnieją dodatkowe, specyficzne warunki.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I OPIEKA SOCJALNA

Rejestracja w INPS dla rzemieślników i handlowców. Wysokość składek na rok 2012 jest w jasny sposób przedstawiona przez INPS w biuletynie informacyjnym n. 14 z dnia 3 lutego 2012. Należy wiedzieć, że dla handlowców INPS przewidział stałą roczną składkę (płatną w czterech ratach) za dochód minimalny w wysokości 14.930,00 euro. Istotne jest także, że w przypadku dochodu niższego niż ten limit, składka do INPS jest wciąż obowiązkowa.

Rzemieślnicy Handlarze
właściciele w każdym wieku i asystenci / pomocnicy powyżej 21 roku życia 3.187,53 (3.180,09 IVS* + 7,44 macierzyńskie) 3.200,96 (3.192,89 IVS + 7,44 macierzyńskie)
asystenci / pomocnicy poniżej 21 roku życia 2.739,63 (2.732,19 IVS + 7,44 macierzyńskie) 2.753,07 (2.745,63 IVS + 7,44 macierzyńskie)

Skupiając się na części, która nas bezpośrednio interesuje, można w skrócie powiedzieć, że składka opłacana przez handlowców wynosi 3.200,00 euro, jest ona płatna w czterech ratach w wysokości 800,24 euro, nie później niż do:

16 lutego

16 maja

20 sierpnia

16 listopada

Podsumowując, można stwierdzić, że otwarcie sklepu spożywczego w okresie obecnego kryzysu gospodarczego może przynieść zadowalające rezultaty jedynie pod warunkiem dokładnego oszacowania kosztów początkowych oraz przyszłych dochodów.

*IVS - invalidità, vecchiaia, superstiti

Polecane strony


11.06.2024
Coin Tracking Otwórz


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Otwórz


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com