Logo studio Capaccio

12.10.2013 - Jak czytać włoskie odcinki wypłat (busta paga)?

Wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Ogólnie rzecz biorąc, jego wysokość jest ustalana na podstawie pensji przewidzianej dla odpowiedniej kwalifikacji w ramach układu zbiorowego pracy. W skład wynagrodzenia mogą wchodzić różne dodatki, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach oraz umowach zbiorowych pracy.

Pod koniec każdego okresu zatrudnienia, pracodawca ma obowiązek wystawić odcinek wynagrodzenia, czyli tzw. busta paga.

W ten sposób pracownik może się upewnić, czy wysokość otrzymanego wynagrodzenia jest zgodna z przepisami układu zbiorowego pracy (włosk. CCNL).

WYNAGRODZENIE BRUTTO

Jest to wynagrodzenie, które obejmuje podatki, opłaty i składki ubezpieczeniowe płacone przez pracownika. W jego skład wchodzą:

  • Podstawa wynagrodzenia
  • Podwyżki
  • Dodatki i diety
  • Wynagrodzenia za pracę w dni świąteczne, urlopy na żądanie oraz ROL (włosk. Recupero ore lavorate – odzyskane godziny pracy)
  • Płatne urlopy i 13-stki
  • Składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

WYNAGRODZENIE NETTO

Jest to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje bezpośrednio, po odliczeniu od niego podatków, składek na ubezpieczenie społeczne (INPS) oraz innych opłat ubezpieczeniowych.

WYNAGRODZENIE NETTO

Wynagrodzenie brutto

minus (-) Składki na ubezpieczenie (INPS)
równa się (=) Kwota podstawy (dochód podlegający opodatkowaniu)
minus (-) (Składki IRPEF minus ulgi podatkowe)
równa się (=) Wynagrodzenie netto wolne od potrąceń
plus (+) Dodatki rodzinne
równa się (=) Wynagrodzenie netto przedstawione na wycinku wypłaty (busta paga)

Ciąg dalszy nastąpi...

Aby uzyskać pomoc i dodatkowe informacje skontaktuj się z nami

Polecane strony


11.06.2024
Coin Tracking Otwórz


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Otwórz


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com