Logo studio Capaccio
Consigliato su ProntoPro Lucia Capaccio

Witamy!

Nuovo servizio!

Più o meno costrette a causa dei nefasti effetti della pandemia, o per semplice spirito imprenditoriale, molte persone stanno accarezzando l’idea di aprire un’attività autonoma.

La domanda ricorrente di chi intende mettersi in proprio è la seguente: “Quanto dovrei riuscire a fatturare, per arrivare ad una retribuzione dignitosa, tenendo conto degli esborsi previdenziali e fiscali ?”.

In primo luogo è necessario contattare lo Studio, per identificare con l'aiuto della Professionista il codice Ateco corrispondente all'attività che si intende intraprendere, e valutare qual è la più vantaggiosa tra le varie opzioni disponibili, dalle quali dipendono strettamente gli importi che andranno ad intaccare il reddito.

Individuato il codice attività corretto, l’aspirante imprenditore può richiedere l’attivazione del Simulatore Reddituale online, dedicato al regime dei forfetari e parte integrante della consulenza, tramite il quale sarà possibile visualizzare il prospetto dei costi da sostenere ed una previsione di massima del reddito netto realizzabile a seconda del fatturato previsto.

Istnieje wiele powodów, dla których rozważa się założenie własnej firmy:

  • duch przedsiębiorczości;
  • potrzeba wrócić do gry dla tych osób, które straciły pracę i których wiek sprawia, że nie są najbardziej poszukiwanymi pracownikami;
  • chęć przedsiębiorców posiadania własnego numeru VAT.

Jeżeli nie posiada się żadnego doświadczenia w dziedzinie księgowości, z pewnością nie będzie się miało także odpowiednich kwalifikacji i wiedzy potrzebnej do orientacji w labiryncie możliwości, które oferuje nam obecny rynek i nie będzie się w stanie podejmować szybkich i trafnych decyzji w relacji z naszymi potencjalnymi zleceniodawcami.

Jakiekolwiek są powody dla "życia na własny rachunek", koszty z tym związane muszą być dokładnie obliczone w celu lepszego zrozumienia zależności pomiędzy wydatkami, którym musimy stawić czoła a dochodami, które uzyskamy, po to, aby w końcowym rozrachunku osiągnąć przewidziane zyski.

Dodatkowym elementem, który warto wziąć pod uwagę, jest skomplikowana natura włoskiego prawa podatkowego, przez które przeprowadzić może jedynie doświadczony i kompetentny specjalista, który dokładnie przeanalizuje wraz z Klientem wszystkie aspekty potrzebne do wybrania odpowiedniego kierunku rozwoju dla jego biznesu, opierając się na jego konkretnych potrzebach, typie samego przedsięwzięcia oraz obecności ewentualnych współudziałowców.

Biorąc pod uwagę wszystkie stałe i zmienne, księgowy dostarczy Klientowi najlepsze rozwiązania, ilustrując koszty, korzyści i nieuniknione wady poszczególnych możliwości.

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników i wyborze najlepszego rozwiązania, specjalista rozpocznie współpracę ze wszystkimi agencjami, biorącymi udział w tworzeniu i prowadzeniu biznesu (Izba Handlowa, INPS - Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych, INAIL - Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy, Urzędy gminne, Urząd Skarbowy, Urząd Celny), zajmując się wszelkimi procedurami, które, biorąc pod uwagę komputeryzację administracji publicznej, mogą być przeprowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Po uruchomieniu firmy, księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie niezbędnych ksiąg rachunkowych oraz za zarządzanie aktywami, podlegającymi amortyzacji. Przygotowuje także sprawozdania finansowe, wypełnia formularze płatnicze oraz zeznania podatkowe dla firm i osób fizycznych.

Na życzenie Klienta, może on także stworzyć Business Plan lub dokument, zawierający koncept przedsięwzięcia i strategie jego osiągnięcia, pomagając przedsiębiorcy oszacować mocne i słabe strony projektu oraz jego potencjał.

Może także przeprowadzić ocenę przedsiębiorstwa, szacując jego podstawową wartość, co jest punktem wyjścia dla rozpoczęcia ewentualnych negocjacji, dotyczących zakupu lub sprzedaży oraz asystować Klientowi podczas zakupu lub sprzedaży akcji.

Niemniej jednak, praca specjalisty nie ogranicza się jedynie do profesjonalnej rachunkowości. W zakres jego kompetencji wchodzi, między innymi, administracja majątku, ekspertyzy, oceny i opinie, audyty finansowe, umowy polubowne, doradztwo w sprawach umów i prawa spadkowego.

Adnkronos

(21-MAG-24 11:24) Energia, Di Amato (Fondazione Maire): "La transizione non è problema ma opportunità"
Immagine Adnkronos

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "Non dobbiamo vivere la transizione energetica come un problema ma come un'opportunità di cambiamento, questo dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Ci saranno molte difficoltà e delusioni ma sull'errore si costruisce il futuro. Con questa occasione, nella magnifica cornice del Parco Archeologico del Colosseo, che ci ha ospitati in partnership, le iniziative della Fondazione Maire entrano sempre più nel vivo degli obiettivi che vogliamo perseguire: dare agli studenti e alle studentesse gli strumenti e la conoscenza per affrontare le problematiche ambientali approfondendo il significato di sviluppo sostenibile, cosi da orientarli alle opportunità lavorative della transizione energetica". Lo ha sottolineato Fabrizio Di Amato, presidente Fondazione e Gruppo Maire, durante la premiazione delle opere del concorso EvolveArt: Scuola, arte e industria per la transizione energetica che si è svolta presso il Parco archeologico del Colosseo a Roma. Di Amato parla di "un messaggio essenziale perché i risultati che ci siamo preposti possano essere raggiunti, ma solo in presenza di obiettivi realistici. E in questo percorso di apprendimento, l’arte ha il ruolo di sensibilizzare tutti alle grandi sfide del futuro”.

Artykuły


04.05.2014
Equitalia: sprawdź swoją sytuację podatkową Czytaj


03.05.2014
Equitalia: zawiadomienia podatkowe Czytaj


02.05.2014
Zasiłki rodzinne dla pracowników gospodarstw domowych Czytaj


01.05.2014
Bonus 80 euro: kiedy kredyt nie przysługuje Czytaj

Polecane strony


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Otwórz


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz


15.11.2022
Cripto.com Otwórz

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com