Logo studio Capaccio

Usługi

AUDYT FINANSOWY I ANALIZA BUDŻETU

Studio Capaccio asystuje Klientom w zbiorze informacji, niezbędnych do wyrobienia profesjonalnej opinii na temat miarodajności budżetu, zgodnie z procedurami audytu finansowego i zasadami rachunkowości.

KSIĘGOWOŚĆ ZWYKŁA I UPROSZCZONA

Studio Capaccio oferuje swoje usługi w zakresie zwykłej i uproszczonej księgowości dla firm, specjalistów, spółek osobowych i korporacji. Prowadzenie ksiąg amortyzacyjnych. Sporządzanie i przekształcanie sprawozdań finansowych dla firm i przedsiębiorstw. Przygotowywanie informacji uzupełniających oraz załączników do bilansu.

PRZETWARZANIE PŁAC I SKŁADEK

Studio Capaccio oferuje swoje usługi doradcze w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, zajmując się wszystkimi sprawami, dotyczącymi zatrudnień, zwolnień, przetwarzaniem płac i składek czy przygotowywaniem odcinków wypłat. Ma również dostęp do siedzib INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych), INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy), sporządza formularze CUD (Certificato Unico Dipendente - Certyfikat Podmiotu Pobierającego) oraz formularze 770 dla płatników podatków.

DORADZTWO ADMINISTRACYJNE

Na życzenie Klienta Studio Capaccio prowadzi administrację firmową, sporządza faktury, wysyła listy drogą elektroniczną, faksem oraz listy polecone do biur prawnych i administracyjnych, jak również zajmuje się szeregiem innych zadań obsługi sekretarskiej.

DORADZTWO BIZNESOWE

Studio Capaccio oferuje swoją pomoc i asystę przedsiębiorstwom, znajdującym się na jakimkolwiek etapie rozwoju, począwszy od założenia, poprzez zmiany, aż do likwidacji.

BIZNES PLAN

Studio Capaccio asystuje także nowym lub już istniejącym firmom w tworzeniu własnego planu działalności gospodarczej, oszacowując wraz z przedsiębiorcą mocne strony projektu oraz szanse na sukces.

ZEZNANIA PODATKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Biuro sporządza następujące zeznania podatkowe dla osób fizycznych:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (Unico persone fisiche)
 • Formularz 730 (Modello 730)
 • Podatek gminny od nieruchomości (IMU - Imposta Municipale Propria)

Dodatkowo oferuje swoją pomoc w przypadku wątpliwości, dotyczących wypełniania formularzy oraz udziela porad w zakresie prawa podatkowego.

ZEZNANIA PODATKOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

Biuro sporządza następujące zeznania podatkowe dla osób prawnych:

 • Deklaracja podatkowa dla korporacji (Unico società di capitali);
 • Deklaracja podatkowa dla spółek osobowych (Unico società di persone);
 • Deklaracja podatkowa dla firm jednoosobowych (Unico ditte individuali);
 • Deklaracja podatkowa dla przedstawicieli wolnych zawodów (Unico liberi professionisti);
 • Deklaracja podatkowa dla pracowników dorywczych i prywatnych (Unico lavoratori occasionali e privati);
 • Roczne deklaracje VAT (Dichiarazioni annuali Iva);
 • Roczne komunikacje VAT (Comunicazioni annuali Iva);
 • Formularze oświadczeń woli (Modelli dichiarazioni di intento ricevute);
 • Formularze Intrastat (Modelli Intrastat);
 • Deklaracje Irap [1] (Dichiarazione Irap);
 • Parametry księgowe i Studi di Settore [2] (Parametri e Studi di Settore);
 • Deklaracje podatkowe płatników podatku, formularze 770 zwykłe i uproszczone (Dichiarazioni sostituti d'imposta Modelli 770 semplificati ed ordinari);
 • Deklaracje dla funduszy ubezpieczenia społecznego (Enpapi, Inarcassa, Cassa di previdenza Forense, Enpam [3] etc.);
 • Deklaracje IMU i formularze płatności IMU (Denunce IMU e modello pagamento IMU);
 • Formularze płatności F24 (Modello pagamento F24).

[1] Imposta Regionale sulle Attività Produttive - Podatek regionalny na działalność produkcyjną

[2] Studi di Settore są wykorzystywane przez włoską administrację podatkową po to, aby oszacować średni poziom dochodów małych przedsiębiorstw; oparta na statystyce ocena wysokości podatku.

[3] Enpapi - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica – Narodowy fundusz socjalny dla personelu pielęgniarskiego

Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – Narodowy fundusz socjalny dla niezaleznych inżynierów i architektów

Cassa di previdenza Forense - Narodowy fundusz socjalny dla prawników

Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Narodowy fundusz socjalny dla lekarzy i stomatologów.

Studio Capaccio sporządza zeznania podatkowe dla firm jednoosobowych, spółek osobowych i korporacji, które same zajmują się prowadzeniem księgowości i potrzebują jedynie profesjonalnego wsparcia w wypełnieniu obowiązków podatkowych.

SERWIS ONLINE

Na życzenie Klienta, Studio Capaccio może zaoferować usługi księgowe online, między innymi przetwarzanie płac oraz konsultacje podatkowe dla osób prywatnych, specjalistów, przedsiębiorstw oraz współwłaścicieli majątkowych. Aby skorzystać z naszych usług, prosimy wypełnić formularz kontaktowy, wpisując swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. W polu Wiadomość prosimy podać swój włoski numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale), numer VAT (dotyczy firm lub przedsiębiorstw) oraz preferowany sposób kontaktu (faks, e-mail, telefon). Szacunkowa wartość usługi zostanie wysłana do Państwa w ciągu 24 godzin.

PŁATNOŚĆ PODATKU ONLINE Z UŻYCIEM FORMULARZA F24

Na specjalne życzenie, Studio Capaccio pomaga firmom jednoosobowym, spółkom osobowym i korporacjom wypełnić formularz płatniczy F24 online.

Artykuły


04.05.2014
Equitalia: sprawdź swoją sytuację podatkową Czytaj


03.05.2014
Equitalia: zawiadomienia podatkowe Czytaj


02.05.2014
Zasiłki rodzinne dla pracowników gospodarstw domowych Czytaj


01.05.2014
Bonus 80 euro: kiedy kredyt nie przysługuje Czytaj

Polecane strony


11.06.2024
Coin Tracking Otwórz


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Otwórz


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com