Logo studio Capaccio

29.04.2014 - Bonus 80 euro: komu przysługuje?

Kwota kredytu nie jest częścią dochodu i oblicza się ją następująco :

 • jeżeli łączny dochód nie przekracza 24,000 euro kredyt będzie wynosił 640 euro;
 • jeżeli łączny dochód przekracza 24,000 euro, ale nie przewyższa 26,000 euro wysokość kredytu będzie obliczana stopniowo.

Wysokość kredytu będzie obliczana na podstawie kwoty uzyskanej po odjęciu całkowitego dochodu od kwoty 26,000 euro podzielonej następnie przez 2,000 euro. Otrzymany wynik jest w procentach, który pozwoli później na określenie wysokości przysługującego kredytu.

 • Uwaga: pracownicy, których dochody są objęte ulgami pracowniczymi nie otrzymają kredytu.

Reasumując, warunki nabycia uprawnień do ulgi są trzy :

 • rodzaj uzyskiwanego dochodu,
 • istnienie zobowiązania podatkowego,
 • całkowity dochód.

RODZAJ UZYSKIWANEGO DOCHODU

Potencjalnymi kredytobiorcami są podatnicy, których całkowity dochód jest pozyskiwany z tytułu:

 • dochodów z pracy;
 • wynagrodzeń otrzymanych przez pracowników-członków spółdzielni;
 • dodatków i zasiłków otrzymywanych przez zatrudnionego pracownika z tytułu opieki nad osobami trzecimi, pozostającymi na utrzymaniu (punkt b);
 • kwot wypłacanych z tytułu stypendiów naukowych, nagród, dotacji naukowych lub szkolenia zawodowego;
 • dochodów uzyskanych ze ścisłej i ciągłej współpracy;
 • wynagrodzeń kapłanów;
 • uzupełniających świadczeń emerytalnych, o których mowa w ustawie legislacyjnej nr. 124 z 1993 r.;
 • wynagrodzeń za pracę społeczną, zgodnie z określonymi wymogami regulacyjnymi.

ISTNIENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Jeśli dług podatkowy zostanie pokryty ulgami podatkowymi z tytułu zatrudnienia, podatnik nie może uzyskać żadnego kredytu. Jednakże, jeśli dług podatkowy brutto podatnika wygenerowany na podstawie dochodów z tytułu pracy lub działań powiązanych jest zmniejszony lub całkowicie pokryty przez ulgi inne niż pracownicze, na przykład z tytułu posiadania rodziny na utrzymaniu, kredyt się należy.

CAŁKOWITY DOCHÓD

Kredyt przysługuje podatnikowi, którego dochód całkowity za rok podatkowy 2014 nie przekracza 26,000 euro. Precyzacja: dochód całkowity brany pod uwagę nie przewiduje dochodów z tytułu nieruchomości, wykorzystywanej jako główne miejsce zamieszkania i z nim związanego.

Podobne wątki

Bonus 80 euro: zasady i ograniczenia

Bonus 80 euro: beneficjenci nie posiadający płatnika podatku

Bonus 80 euro: kiedy kredyt nie przysługuje

Premie dla osób, których małżonek nie pozostaje już na ich utrzymaniu


Aby uzyskać więcej informacji, pomoc lub wycenę usługi, skontaktuj się z nami


Polecane strony


11.06.2024
Coin Tracking Otwórz


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Otwórz


08.04.2023
thecryptogateway Otwórz


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Otwórz

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com