Logo studio Capaccio

02.04.2014 - Ce este de făcut pentru a fii angajat ca colaborator domestic

Cine sunt muncitorii domestici?

Sunt muncitori domestici cei care prestează o activitate lucrativă continuă, pentru nevoile vieţii familiale ale angajatorului, ca de exemplu menajere, asistenţi familiali sau baby sitter, guvernante, ospătari, femei de serviciu, bucătari, etc..

Ce trebuie să facă angajatorul?

În cazul în care muncitorul domestic este cetăţean din ţările Uniunii Europene, angajatorul poate angaja direct muncitorul domestic, după ce s-au convenit elementele raportului de muncă (orar, retribuţie, concediu, etc.).

Ce trebuie să facă muncitorul?

Muncitorul poate fi angajat chiar dacă nu este înscris în listele de plasare a forţei de muncă. Este însă necesar să fie în posesia codului fiscal, a unui document de identitate şi a carnetului de sănătate la zi şi eliberat de ASL (Serviciul Sanitar Local).

Având în vedere că este admisă angajarea minorilor cu vârsta minimă de 16 ani, dacă muncitorul domestic este minor, acesta trebuie să prezinte, în afara documentelor deja indicate:

1) certificatul medical 'apt pentru muncă’ eliberat de Funcţionarul sanitar al ASL din zonă, după vizita medicală care este în sarcina şi pe cheltuiala angajatorului;

2) declaraţia părinţilor sau a tutorelui, vizată de Primarul localităţii de domiciliu, prin care se dă consensul muncitorului minor să locuiască la familia angajatorului sau, în alternativă, pentru minorii care lucrează cu ora, autorizaţia scrisă din partea celor care exercită drepturile părinteşti.

Cum se formalizează angajarea?

Din data de 29 ianuarie 2009 angajatorul este obligat să trimită o comunicare a angajării la INPS până la ora 24 a zilei precedente (chiar dacă este nelucrătoare) celei de instaurare a raportului de muncă. Comunicarea are efect şi în ceea ce priveşte Ministerul muncii, sănătăţii şi politicii sociale, Institutul Naţional pentru Asigurare impotrivă accidentelor la locul de muncă (INAIL) şi Prefectura - Biroul Teritorial al Governului.

Trebuie să fie comunicate variaţiile de elemente ale raportului de muncă - ca salariul, ore, săptămâni lucrate, etc. - folosite pentru a calcula contribuţiile. Schimbări în ceea ce priveşte orele de lucru şi salariul sunt supuse la un total maxim de două comunicări la trimestru, în timp ce nu există limite pentru toate celelalte comunicări care nu au niciun efect asupra calculul contribuţiilor de vărsat.

În încheiere, se precizează că anularea unei declaraţiei a angajarei este permisă în termen de 5 zile de la data specificată ca începerea raportului de muncă; după acest termen, încetarea trebuie să fie comunicată.

În conformitate cu normele in vigoare procedura nu acceptă comunicaţii a raportului de muncă între soţi, cu excepţia cazurilor de invaliditate recunoscută cu indemnizaţie de însoţire a consortului, care este de asemenea angajator. Dovada raportului de muncă este prevăzută în cazul de rude sau similare până la gradul al treilea.

Birourile vor efectua apoi controalele prevăzute de declaraţii făcute de angajator sub propria sa responsabilitate.

Numai până la 31 martie formularele pentru comunicaţiile de muncă domestică pot fi utilizate, predate sau trimise la birourile INPS.

Nu este necesar să se procedează la comunicaţia de angajarea cu modalitatea descrisă mai sus în cazul în care angajatorul domestic intenţionează să se bazeze pe munca de tip ocazional accesoriu (tip de contract introdus prin reforma Biagi de folosit şi pentru munca domestică). Raportul de muncă este reglementat prin livrarea de aşa-numite voucher-urile care conţin salariul şi contribuţia la INPS şi INAIL.

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați

contactaține

Știri


10.04.2014
Caf-ul sau contabilul? argumente pro şi contra Citește

Site-uri recomandate


11.06.2024
Coin Tracking Deschide


06.10.2023
Dipartimento per lo sport Deschide


08.04.2023
thecryptogateway Deschide


24.02.2023
https://youngplatform.com/ Deschide

© 2024 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com